Ống Nhòm Bushnell 10-90x80

Mã số sản phẩm :
800.000₫
"

Bushnell 10-90X80 Binocular

Can zoom 10x magnification to 90x magnification

tripod mount (tripod not included)

rubber grip

Height 23cm

 

Package Comes with

1 x Binocular

1 x pouch

1 x cleaning cloth

1 x lanyard

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

ống nhòm bushnell

Sản phẩm liên quan